WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

JEUGDHULP IN SCHIEDAM VOOR 80% BIJ WIJKONDERSTEUNINGSTEAM

SCHIEDAM- Schiedam streeft ernaar om de jeugdhulp zoveel mogelijk te laten verzorgen door het WijkOndersteuningsTeam Schiedam (WOT). De gemeente wil op deze manier bereiken dat 80% van de hulpvragen binnen het WOT wordt afgehandeld en slechts 20% wordt doorgeleid naar specialistische hulp buiten het wijkteam. Het doel is om de hulp zo snel en dicht mogelijk bij het kind te organiseren. Het WOT heeft de capaciteit om veel problemen zelf aan te pakken. Alleen in uitzonderlijke gevallen verwijst het WOT een kind door naar een andere hulpverlener die gespecialiseerd is in een bepaald probleem.

Schiedam wil ook de kwaliteit van de hulp aan kinderen en gezinnen verbeteren. Dat betekent dat het WOT zich richt op het voorkomen van problemen, of het vroegtijdig signaleren van problemen. Dan kan het WOT direct ingrijpen en hoeft een kind niet lang te wachten op hulp.

De gemeente heeft verschillende redenen om het doorverwijzen naar specialistische hulp te beperken. Ten eerste is dat beter voor de kinderen en hun gezinnen, omdat ze sneller en dichterbij hulp krijgen. Ze hoeven niet lang te wachten of ver te reizen voor hulp. Ten tweede is dat beter voor de samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij kinderen en gezinnen. Denk aan scholen, huisartsen, politie, sportclubs, et cetera. Ze kunnen makkelijker informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen. Ten derde is dat beter voor de gemeente, omdat het goedkoper is. Specialistische hulp is vaak duurder dan algemene hulp. Door minder door te verwijzen, kan de gemeente geld besparen of anders besteden. In 2022 hadden 1290 kinderen in Schiedam gedurende (een deel van) 2022 een beschikking voor een voorziening uit de Jeugdwet.

Specialistische hulp is hulp voor kinderen en jongeren die een specifiek probleem hebben. Bijvoorbeeld: een psychisch probleem, een verstandelijke beperking, een verslaving of een onveilige thuissituatie. Specialistische hulp wordt gegeven door mensen die veel kennis hebben over dat probleem. Bijvoorbeeld: een psycholoog, een psychiater, een therapeut of een pleeggezin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *