WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

KLACHTEN OVER ERASMUSHAL VLAARDINGEN ZIJN TERECHT

VLAARDINGEN- Er is inderdaad het een en ander niet op orde in de Erasmus sporthal in Vlaardingen-West, erkennen burgemeester en wethouders, in antwoord op vragen over de onderhoudsklachten die door de SP zijn geconstateerd. De socialisten krijgen van het stadsbestuur te horen dat de gemeente er voor heeft gekozen om onder meer de schoonmaak uit te laten voeren door Stroomopwaarts.

Afgelopen zomer is inderdaad geconstateerd dat de temperatuur in de hal en de beheerdersruimte hoog kan oplopen. Er is contact geweest met de horeca ondernemer in de commerciële plint en team Vastgoed om de mogelijkheden te bekijken om een ventilatiesysteem te plaatsen. Hierover zijn de gesprekken gaande en het is de bedoeling dat deze wordt geïnstalleerd voor aanvang van de zomerperiode in 2023. Op korte termijn vindt er een overleg plaats tussen gemeente Vlaardingen en de naastgelegen horecaondernemer. Hier zal de ventilatiesysteem aan de orde komen (inclusief eventuele zonwering/rolluiken). De horeca heeft aangegeven ook last van warmte te hebben en door het samen op te pakken, worden de kosten hiermee verlaagd.

Voor het structurele onderhoud heeft Team Vastgoed als eindverantwoordelijke van de gemeentelijke panden een onderhoudscontract afgesloten met diverse partijen. De controle en de werkzaamheden op het gebied van onderhoud worden jaarlijks conform contract op structurele basis uitgevoerd. Voor alle gymzalen en sporthallen is er een MJOP beschikbaar. Voor de korte- en lange termijn staan alle werkzaamheden hierin benoemd en wanneer deze uitgevoerd dienen te worden. Hier vallen ook alle veiligheidskeuringen onder. Op moment dat veiligheid in het geding is, dan zal hier met spoed actie op ondernomen worden.

De schoonmaak van de Erasmushal wordt uitgevoerd door Stroomopwaarts. In de Erasmushal en de blaashal is er gekozen voor een team van vaste beheerders die zorgen voor een schone en veilige sporthal. In de toekomst is het de bedoeling dat de beheerders structureel ook in de nieuwe sporthal op de Claudius Civilislaan komen. Omdat er in de gymlokalen geen structurele aanwezigheid van schoonmakers of beheerders is, wordt er bij een defect (denk aan het uitvallen van een lampje en/of een lekkage in de douches) een melding gemaakt bij Team Sport van de gemeente Vlaardingen. Erzouden voor meldingen vanuit de beheerders in de Erasmushal en de blaashal korte lijntjes zijn en de meldingen zouden direct worden doorgezet naar Team Sport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *