WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

KRACHTTOER-BUS NAAR SCHIEDAM

SCHIEDAM- Er wordt vaart gezet achter de ideeën van inwoners om van Schiedam een leukere stad te maken. Tijdens verschillende brainstormsessies door SchiedamsDOEN zijn ruim 130 voorstellen aangedragen. De vijf meest gekozen voorstellen worden nu gerealiseerd door de juiste Schiedammers met vakkennis aan het Burgerkennisnetwerk te binden.

Zo wordt er onder meer gewerkt met doorgewinterde bouwkundigen aan ‘de Sodafabriek’. En maar liefst veertien ‘stadsimkers’ zijn samen aan de slag om de 300 soorten bijen in Schiedam in leven te houden. Samen met de afdeling Groen van de gemeente wordt nagedacht over bij-vriendelijke beplanting in de stad.

Om alle indieners te helpen om hun voorstel te verwezenlijken, komt op 12 juni van 16 tot 19 uur de Krachttoer-bus van de VNG naar het Stadserf in Schiedam. Specialisten en adviseurs uit heel Nederland komen Schiedammers helpen om hun droom praktisch waar te maken. De Top10-indieners presenteren hun voorstellen in de Bibliotheek Schiedam.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoekt in heel Nederland met bewoners naar goede ideeën voor de wijk of de stad. De VNG wil daarover overal, in en rondom de Krachttoer-bus, bewoners en gemeenten met elkaar in gesprek brengen. Schiedam loopt met SchiedamsDOEN voorop in deze ontwikkelingen. Minister Plasterk kwam in november 2013 zelfs poolshoogte nemen bij een van de 19 succesvolle brainstormsessies.

De Krachttoer-bus reist door heel Nederland. Telkens reizen er andere specialisten en adviseurs mee, want elke stad mag zelf aangeven waaraan behoefte is. De Top10-voorstellers, die nu achter de schermen druk bezig zijn om hun ideeën waar te maken, hebben hun wensenlijstje deze week kenbaar gemaakt. De initiatiefnemers van SchiedamsDOEN, gemeentesecretaris Jan van Ginkel en wethouder Mario Stam, hebben nog wat extra hulp ingeroepen binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo krijgt Schiedam een streepje vóór!

In de Bibliotheek Schiedam presenteren de indieners van de Top10 zelf hun voorstellen én de stand van zaken aan bezoekers op 12 juni van 16 tot 19 uur. Daarnaast roepen ze daar Schiedammers op voor uiteenlopende vormen van hulp.
(c)Roel Dijkstra Fotografie / Foto Ineke Kamp Vlaardingen / Krachttoer bus(c)Roel Dijkstra Fotografie / Foto Ineke Kamp Vlaardingen / Krachttoer bus