WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

KRITIEK OP LHBTI+HOKJES REGENBOOGSTAD SCHIEDAM

SCHIEDAM- De fractie van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) heeft zich tijdens de vergadering van de raadscommissie als enige kritisch uitgelaten over het onderdeel ‘regenbooggemeente’ in de concept inclusieagenda, die door de wethouders van D66 en Denk is opgesteld. De fractievoorzitter van LOS, Monique Rotteveel, heeft geen goed woord over voor deze agenda, die zij beschouwt als een ‘geld slurpende fata morgana’. Zij vindt dat de gemeente Schiedam zich niet moet bemoeien met de seksuele voorkeur of identiteit van haar inwoners, maar zich moet richten op andere prioriteiten.

Rotteveel heeft bedenkingen bij het voornemen van de D66- en Denk-wethouders om alle Schiedamse scholen te verplichten om het beschikbare lesmateriaal over LHBTI+ thema’s te gebruiken. Zij was het ook die de VVD dinsdagavond op de man af vroeg of dit ook geldt voor de islamitische scholen in de stad.

Ook heeft Rotteveel kritiek op de acties die de gemeente onderneemt om zich te profileren als een regenbooggemeente, waarmee wordt gesuggereerd dat de belangen van de zogenaamde LHBTI+ gemeenschap worden behartigt. Rotteveel: “Lokaal Onafhankelijk Schiedam draagt de LHBTI+ zeker een warm hart toe, maar om er nou helemaal in door te slaan en juist op deze manier deze mensen in hokjes te plaatsen, daar passen wij voor.”

Tot slot heeft Rotteveel ook twijfels over de financiële haalbaarheid en noodzaak van de inclusieagenda. Zij vindt het bedrag van 200.000 euro, dat is gereserveerd voor een regievoerder en uitvoeringskosten in deze fase, al veel te hoog. LOS vreest dat dit bedrag in de toekomst alleen maar zal oplopen, omdat er meer ambtenaren en projecten bij zullen komen.

De inclusieagenda is een plan van het stadsbestuur (VVD, Denk, D66 en PS) om Schiedam te ontwikkelen tot een stad ‘zonder discriminatie, met meer acceptatie voor elkaar en waarin mensen niet worden uitgesloten.’ Een inclusieagenda is verplicht volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Officieel beschrijft een inclusieagenda welke doelen de gemeente wil bereiken op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, vervoer, wonen, zorg, dienstverlening en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking.

Eén gedachte over “KRITIEK OP LHBTI+HOKJES REGENBOOGSTAD SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *