WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

KRITIEK OP PLANNEN URBAN PARK SCHIEDAM

SCHIEDAM- Gemeente Belangen Schiedam (GBS) vindt dat er beter moet worden omgegaan met de bestaande bomen bij het Gat van Bolmers. Deze week zijn plannen gepresenteerd om van de opengevallen ruimte tussen het Broersveld en Broersvest een urban park te maken. Daarbij vernam GBS dat al een kapvergunningen is afgegeven voor bestaande bomen die nu nog deel uitmaken van de bestaande binnentuin.

GBS gaat er vanuit dat de bomen in goede conditie zijn en een aantal ook een cultuur ecologische waarde hebben. De partij ziet het liefst dat de bestaande groenvoorziening daarom deel gaat uitmaken van het nieuwe plan.

gat van Bolmers 2
De plannen voor het park zouden nu zijn gemaakt door ontwerpers en architecten. In de ogen van GBS is het verstandig om hier meer gespecialiseerde kenners bij te betrekken, zoals een tuinarchitect, maar bovenal wil de partij dat de gemeenteraad vanaf het begin bij het proces wordt betrokken. GBS roept het college op geen onomkeerbare beslissingen te nemen voor dat de gemeenteraad en Schiedamse deskundigen geraadpleegd zijn.