WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

LAATSTE KANS SCHIEDAM VOOR SCHIEVESTE

SCHIEDAM- Woensdag beslist Provinciale Staten over de plannen van de gemeente Schiedam met het gebied Schieveste/Schiedam Centrum. De gemeente Schiedam wil in het gebied kantoorpanden realiseren. De provincie is niet langer van plan daarin mee te gaan. De plannen om het gebied volledig te ontwikkelen liggen, volgens de provincie, al te lang op de plank. Daarnaast is sprake van een overaanbod aan beschikbare kantoorruimte.
schieveste 1
‘Onbegrijpelijk’, meent Schiedam. Het voornemen van de provincie zou haaks staan op het bestemmingsplan Schieveste, dat in 2012 met instemming van het provinciebestuur is vastgesteld. Daarin is de ontwikkeling als kantorenlocatie opgenomen. De gemeente Schiedam hecht eraan deze gezamenlijke inzet in de toekomst vast te houden.

Bij het schrappen van het hele project Schieveste lijdt Schiedam tussen de 5 en 10 miljoen euro verlies.