WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG KWETSBARE SCHIEDAMMERS

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam en Woonplus gaan meer samenwerken om kwetsbare Schiedammers met meervoudige problemen te helpen aan een woonvoorziening. Het gaat om Schiedammers met bijvoorbeeld financiële, psychische (en verslavings-)problemen, die hun woning kwijt dreigen te raken.
DSC00023

De gemeente Schiedam en Woonplus zetten zich samen in door een passende woonvorm aan te bieden en tijdelijke begeleiding die deze kwetsbare groep helpt het leven weer op de rails te krijgen. De hulp is niet vrijblijvend: ondersteuning van een cliënt in de vorm van ambulante begeleiding is fasegewijs en gericht op het behalen van duidelijke, afgesproken doelen. Waar nodig wordt actief ingegrepen bij het managen van het eigen huishouden om het einddoel dichterbij te halen: zelfstandig wonen. Deze vorm van wonen onder begeleiding is daarmee een kortlopend maar intensief traject.
Met dit integraal samenwerkingsverband willen de gemeente Schiedam en Woonplus een betere en effectievere aanpak voor deze kwetsbare groep Schiedammers stimuleren.