WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MEEDENKEN OVER LEGE PLEK P.C. HOOFTLAAN MAASSLUIS

MAASSLUIS- Inwoners, ondernemers en organisaties in Maassluis krijgen de gelegenheid mee te denken over de invulling van de voormalige RK-kerklocatie aan de P.C. Hooftlaan.

De gemeente Maassluis en Woningcoörporatie Maasdelta gaan de wijk Sluispolder-West en de Vlietlocatie in Maassluis herstructureren. Onderdeel van deze plannen is de voormalige RK-kerklocatie aan de P.C. Hooftlaan. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘Richtinggevend Kader Sluispolder-West en Vlietlocatie’ heeft de gemeenteraad het college verzocht een gedegen onderzoek te doen naar de invulling van de voormalige RK-kerklocatie om deze te benutten om een kwaliteitsimpuls aan de (Binnen)stad te geven door ruimte voor een zwaaikom, groen en parkeergelegenheid te bieden’. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de voorlopige resultaten zijn beschikbaar voor belangstellenden.

De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de invulling van de voormalige RK-kerklocatie, zijn tijdens een thema-avond op 20 januari 2015 al aan de gemeenteraad toegelicht. Voordat definitieve besluiten hierover door hen worden genomen, krijgen inwoners, ondernemers en organisaties nu de gelegenheid om over de toekomstige invulling mee te denken.

Op dinsdag 3 maart 2015 tussen 17.00 en 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum De Vliet (ingang Arthur van Schendelstraat in Maassluis) is er gelegenheid de voorlopige onderzoeksresultaten te bekijken en een reactie hierop te geven. Alle reacties worden betrokken in de besluitvorming over de invulling van deze locatie. Besluitvorming door de raad vindt naar verwachting in mei/juni 2015 plaats.

Klik HIER om het ‘Stedenbouwkundig onderzoek, voorlopige resultaten invulling voormalige RK-kerklocatie Sluispolder-West’ in te zien. In deze rapportage worden de zes modellen beschreven. Via deze pagina kan, tot 17 maart 2015, ook een digitale reactie worden gegeven.

Algemene informatie over project Sluispolder-West vindt u HIER.