WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MEER GELD VOOR VLUCHTELINGEN VLAARDINGEN

Het Vlaardingse raadslid Ron Boers (ONS.Vlaardingen) stelt ondertussen via Twitter de vraag:  ‘Hoeveel procent van de inzet van de Nederlandse politie zou er gaan naar alles wat met (arbeids) immigratie te doen heeft? Iemand..?’
Het Vlaardingse raadslid Ron Boers (ONS.Vlaardingen) stelt ondertussen via Twitter de vraag: ‘Hoeveel procent van de inzet van de Nederlandse politie zou er gaan naar alles wat met (arbeids) immigratie te doen heeft? Iemand..?’
VLAARDINGEN- Het gemeentebestuur van Vlaardingen hoopt meer geld te ontvangen voor de inburgering van vluchtelingen. Door een plan van aanpak te tonen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt 2.370 euro per vluchteling uitgekeerd. Dit was tot eind vorig jaar nog 1.000 euro.

In september start Vlaardingen met een Participatieworkshop, een maatjes- en een vrijwilligersproject voor de vluchtelingen. Om hen meer inzicht te geven ‘in de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving.’ Daarbij ondertekenen de vluchtelingen ook een participatieverklaring.

Naast het verstrekken van bijstand (ten bedrage van tenminste 1,3 miljoen euro) en een sociale huurwoning (12% van de bereikbare huizen in Vlaardingen gaat naar vluchtelingen) wil het stadsbestuur de vluchtelingen ook stimuleren zo snel mogelijk een activiteit buiten de deur te starten. Daarom is er na 6 weken een diagnosegesprek met een consulent van Stroomopwaarts MVS. Indien nodig met behulp van de Tolkentelefoon.

De Stichting voor Vluchteling-Studenten, UAF wordt ingeschakeld wanneer zich onder de groep vluchtelingen ook hoger opgeleiden bevinden die hun studie niet konden afronden in het land van herkomst of waarvoor bijscholing noodzakelijk is, omdat diploma’s niet vanzelfsprekend worden erkend in Nederland. Zij kunnen met behoud van uitkering een traject volgen bij UAF.

De groep vluchtelingen in Vlaardingen bestaat op dit moment vooral uit Syriëres en Eritrese jonge mannen. Veel Eritreeërs zijn laagopgeleid en werkloos. Het gemiddelde Syrische IQ is 83. Eén op de vijf Syriërs is analfabeet. Slecht één op de drie Syriërs heeft de middelbare school afgemaakt. Louter 6% studeert door na de middelbare school (bron: Curiales.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *