WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MEER SAMENWERKING MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Alle fractie in de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) wordt gevraagd mee te denken over de kaders voor een nauwere samenwerking tussen de bestuursorganen van de drie steden.

In de coalitieakkoorden van de drie gemeenten is al de intentie opgenomen voor een verdere versterking. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de invloed van de gemeenteraden blijft bestaan.

Om de verschillende gemeenteraden over de samenwerking te laten debatteren is een discussienota opgesteld. De uitkomsten van de debatten worden in december ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *