WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MEER TIJD VOOR BEZWAREN WINDMOLENPARK

MAASSLUIS- Bezwaarmakers tegen de plaatsing van acht windturbines langs de Nieuwe Waterweg kunnen hun zienswijzen/bezwaren indienen tot 3 juli. De termijn is verlengd omdat de gemeente Rotterdam verzuimd heeft de benodigde stukken binnen de vastgestelde termijn te publiceren.

Per 2015 wil Rotterdam op het eigen grondgebied tussen Hoek van Holland en Maassluis windmolens plaatsen. Omwonenden hebben hier grote moeite mee. Het windmolenpark zou voor horizonvervuiling zorgen. Inmiddels ligt er een aanbod voor diezelfde omwonenden om financieel deel te nemen aan het windmolenpark.