WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MEERKOSTEN FIETSBRUG MAASSLUIS: 1,1 MILJOEN

DSC00003DSC00010MAASSLUIS- Er is extra geld nodig om de fietsvoetbrug over de Keersluis te voltooien. Het gaat om een bedrag van bijna 1,1 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuwe kostenraming die is opgesteld naar aanleiding van de vertraging in de bouw van de brug. Het aanvullende krediet is vrijdag aan de gemeenteraad van Maassluis gevraagd.

Volgens het college van b en w zitten er ernstige fouten in het ontwerp en het bestek van de brug. Het ontwerp en het bestek van deze brug zijn door een extern ingenieursbureau in opdracht van de gemeente opgesteld.
Door deze fouten in het ontwerp en het bestek is aanzienlijke vertraging ontstaan in de bouw van de brug met aanzienlijke meerkosten. B en w baseren dit op een second opinion. Het college heeft inmiddels aan de advocaat van de gemeente gevraagd zich over deze zaak te buigen. Als de advocaat van de gemeente concludeert dat het ingenieursbureau aansprakelijk voor de schade kan worden gesteld, zal deze meteen namens de gemeente Maassluis een juridische procedure starten.

Volgens het college heeft de gemeente er alles aan gedaan om vertraging en meerkosten te voorkomen. Juist daarom werd deskundigheid van buiten ingehuurd om fouten in het bestek te voorkomen. Dat de brug nu fors duurder wordt en later door fietsers en voetgangers gebruikt kan worden, vindt het college dan ook uiterst teleurstellend.

Tegelijkertijd willen b en w dat de fietsvoetbrug zo snel mogelijk wordt afgebouwd: de brug is een belangrijk onderdeel van de fietsroute Van Stad naar Strand en bevordert zowel het recreatieve als het doordeweekse langzaam verkeer langs de Nieuwe Waterweg.
Het was de bedoeling dat de brug eind 2013 zou worden opgeleverd. De oorspronkelijke kosten waren geraamd op iets meer dan 3 miljoen euro.