WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

NIEUWE BEWONERSAVOND SPORTHAL GROEN VAN PRINSTERER VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Op 3 juli aanstaande organiseert de gemeente Vlaardingen een tweede bewonersavond om de plannen voor de nieuwe sporthal bij het Groen van Prinstererlyceum te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zullen de verschillende locaties voor de sporthal en de bijbehorende onderwerpen, zoals parkeerstudies en tijdelijke huisvesting, worden beoordeeld. De keuze voor een alternatieve locatie kan consequenties hebben voor de planning en financiën van het project.

De omgevingsvergunning voor de sporthal zal niet voor de zomer worden ingediend. Er wordt nog gewerkt aan de alternatieve variant. Na indiening van de vergunning hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

De gemeente neemt het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de participatie, communicatie en organisatie van deze avond en het vervolgtraject. Het Lentiz schoolbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het project. Er is een participatietraject gestart om de exacte locatie te bepalen. Op 5 maart werden de eerste ideeën gedeeld met de omwonenden. Op 3 juli zal de uitwerking van de alternatieve locatie worden getoetst tijdens een tweede bewonersavond.

De gemeente heeft op 31 mei gereageerd op een brief van omwonenden. Een afschrift van deze reactie werd op 3 juni 2024 aan de raadsleden verstrekt. Op 17 juni vond een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van de omwonenden.

Het besluit om een losstaande sporthal achter de school te realiseren werd genomen door de gemeenteraad bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 op 6 juli 2023. Dit besluit is genomen om te voldoen aan de wettelijke plicht om voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs te bieden. Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 werd een amendement aangenomen om een turnhal toe te voegen aan de sporthal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *