WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

NIEUWE KANTOREN SCHIEDAM OOK ZONDER PROVINCIE

SCHIEDAM- De Provincie Zuid-Holland gaat definitief niet mee in de wens van het stadsbestuur van Schiedam om Schievest aan te wijzen als concentratie locatie voor nieuwe kantoorruimten. Per brief heeft het College van B en W afgelopen week nog aangedrongen op voortzetting van afspraken rond Schieveste, maar de provincie heeft eerder al aangegeven daar van af te wijken omdat sprake zou zijn van een overaanbod aan kantoorlocaties.
schieveste 2
Wat het besluit van de provincie precies betekent voor Schiedam is nog niet helemaal duidelijk. In het bestemmingsplan voor Schieveste is de bouw van kantoorpanden opgenomen. En in de donderdag gepresenteerde werkagenda van het stadsbestuur ‘Kompas 2014-2018’ gaat men nog altijd uit van ‘ontwikkelen van een regionaal multifunctioneel knooppunt voor diverse economische en maatschappelijke functies’, waar het Schieveste betreft.