WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

NIEUWE MAAS WORDT BELANGRIJKER VOOR CENTRUM ROTTERDAM

ROTTERDAM- In Rotterdam zijn gastvrije havens en buurthavens aangewezen in de Wateratlas voor Binnenstedelijke Nieuwe Maas. De Wateratlas biedt een gedetailleerd overzicht van de beschikbare ruimte op het water voor diverse functies.

De meest aantrekkelijke plekken aan het water, dicht bij iconen of metrohaltes, zijn aangewezen als ‘Gastvrije havens’. Deze havens beschikken over aantrekkelijke openbare kades waar passagiersvaart, zoals partyschepen en rondvaartboten, en personenvervoer over water altijd terecht kunnen om passagiers op te pikken of af te zetten.

Daarnaast benoemt de Wateratlas een aantal havenbekkens als ‘Buurthavens’. In deze havenbekkens is vanwege veiligheidsredenen meer mogelijk dan aan de kades langs de vaarweg. Buurthavens zijn bij uitstek geschikt voor varende en drijvende publiek toegankelijke voorzieningen, watersport, groen, wonen en langzaam verkeer. Voorbeelden van buurthavens zijn de Schiehaven en St. Jobshaven. Elke buurthaven krijgt een gebruik dat past bij de omliggende wijk en haar bewoners.

Het rondje over de Erasmusbrug en Willemsbrug kan uitgroeien tot het hart van het centrale park, met een aantrekkelijke openbare ruimte aan de Boompjeskade. Voor riviercruises wordt een toekomstbestendige plek met vergroening aan de Maasboulevard-Rhijnspoorkade onderzocht. Wonen op het water is vooral mogelijk in de Merwehavens en op kleinere schaal in andere havens. Ook de mogelijkheden voor zwemmen in havenbekkens worden onderzocht.

De Nieuwe Maas is een van de drukst bevaren rivieren van het Europese continent. Veilige en efficiënte doorvaart van beroepsvaart blijft centraal staan, met ruimte voor ligplekken voor zee- en binnenvaartschepen. Het behoud van de havenfunctie is belangrijk voor de economische positie en de beleving van Rotterdam als havenstad. Walstroom is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

De ambitie van ‘hoofdvaarweg en centraal park’ is vertaald naar vier doelen: toegankelijkheid voor iedereen, veilig gebruik van het water, versterking van het DNA van de rivier, stad en haven, en duurzaam gebruik. De Wateratlas dient als beleidsnota en toetsingskader voor de komende 15 jaar, met een bijbehorende agenda die de eerste stappen naar realisatie beschrijft.

Na de zomer van 2024 wordt de Wateratlas ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Rotterdam. De bijbehorende agenda wordt dan ter kennisname aan de gemeenteraad verstuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *