WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

NIEUWE PUBLICATIE LIDUINA VAN SCHIEDAM

De laatste 33 jaar van haar leven was Liduina aan het ziekbed gekluisterd en heeft haar lichaam de grond niet meer aangeraakt. Mede dankzij enkele vitae die van haar vervaardigd zijn, bleef haar persoon ook latere generaties aanspreken. Vijf eeuwen na haar dood gold zij in de rooms-katholieke wereldkerk als een belangrijke beschermheilige van langdurig zieken. Vanaf circa 1960 sprak haar voorbeeld de gelovigen steeds minder aan.
De laatste 33 jaar van haar leven was Liduina aan het ziekbed gekluisterd en heeft haar lichaam de grond niet meer aangeraakt. Mede dankzij enkele boeiende vitae die van haar vervaardigd zijn, bleef haar persoon ook latere generaties aanspreken. Vijf eeuwen na haar dood gold zij in de rooms-katholieke wereldkerk als een belangrijke beschermheilige van langdurig zieken. Vanaf circa 1960 sprak haar voorbeeld de gelovigen steeds minder aan.
SCHIEDAM- Nog deze maand zal een nieuw geschiedkundig werk over het leven en lijden van de heilige Liduina van Schiedam (1380-1433) verschijnen. De auteurs –Charles Caspers en Rijcklof Hofman- beloven dat de lezers van de ene in de andere verbazing zullen vallen.

In het tweeluik met de titel ‘Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam’ schetst Caspers de vereringsgeschiedenis van Liduina tot op heden. Het tweede deel bevat de door Hofman vervaardigde vertaling van de Vita Lidewigis van de hand van Thomas van Kempen.

In 2013 vonden beide auteurs en het Fonds Historische Publicaties Schiedam elkaar. Nieuwe impulsen over en weer leidden tot publicatie van dit boek bij gelegenheid van het ‘Liduina van Schiedam jaar 2015’.

De feestelijke presentatie van het nieuwste boek over Liduina vindt plaats op vrijdag 19 december 2014, om 15.00 uur, in de Liduina Basiliek, Singel 104 in Schiedam. De keuze voor de presentatie van het boek in de Basiliek is niet toevallig, want deze Singelkerk werd op 18 juni 1990 door paus Johannes Paulus II tot basiliek verheven en heette vanaf toen: Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans. In de volksmond wordt ze Liduina Basiliek genoemd.