WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ONDERZOEK NAAR 30 KM-ZONE MAASSLUIS

MAASSLUIS- Voor het onderzoek naar de mogelijkheid om van de route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat een 30 km/u gebied te maken, wordt op deze centrumroute een kentekenonderzoek gedaan met videocamera’s en het fiets- en autoverkeer geteld met detectieslangen op het wegdek. De camera’s worden geplaatst op 15 en 16 september 2014 -en weer verwijderd op 23 en 24 september 2014- en de telslangen met telapparatuur worden geplaatst op 12 september 2014 -en weer verwijderd op 23 en 24 september 2014-. Op deze manier wordt inzicht in de eigenschappen van de verkeersstromen op en rond deze route verkregen, zoals herkomst, bestemming, intensiteit, aard, frequentieverdeling over de dag en de week. Na dit een uitgebreide verkeersonderzoek kan het college een besluit nemen over de mogelijke instelling van een 30 km zone, zoals verwoord in het Coalitieakkoord ‘Maassluis dichtbij – Verbinden en vooruitzien’.

Het kentekenonderzoek vindt plaats op drie locaties: de Wagenstraat nabij de Rozenlaan, de P.C. Hooftlaan nabij de Lijndraaiersbrug en nabij de aansluiting met de Laan 1940-1945. De telling van fiets- en autoverkeer vindt plaat op de Lijndraaiersbrug, de Havenbrug en de Oude Veiling.

Bij het verwerken van de kentekens zegt de de gemeente Maassluis de (Wbp) te volgen. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Op grond van de Wbp moet, voordat persoonsgegevens worden verwerkt, de persoon daarvan op de hoogte worden gesteld. En het doel van het verzamelen van gegevens moet vooraf duidelijk zijn.

Nadat de uitslagen van het verkeersonderzoek van de centrumroute zijn verwerkt, kan er een conclusie worden getrokken over de daadwerkelijke mogelijkheid om van de route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat een 30 km/u gebied te maken.