WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ONDERZOEK NAAR 14,4 MILJOEN VOOR NIEUWE SPORTHAL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De volledig uit de hand gelopen kosten voor de nieuwe sporthal aan Claudius Civilislaan noopt tot een grondig onderzoek, vindt de gemeenteraad. Gisteravond is besloten een onderzoek in te stellen naar de projectbeheersing bij de aanbesteding van sportlocaties. Dit besluit volgt na de constatering dat er voor de derde keer een aanvullend krediet van 2.732.455 euro wordt gevraagd voor de nieuwe sporthal aan de rand van de Westwijk (die naar verwachting half april wordt opgeleverd), waarvan een deel van de kosten reeds is uitgegeven.

De raad heeft eerder in 2019 en 2022 al extra investeringskredieten beschikbaar gesteld van respectievelijk 1.350.000 en 3.124.019 euro. Bovendien werd in 2022 een positief resultaat van 1.386.000 euro van de bouw van de sporthal Erasmusplein toegevoegd aan de kredietverhoging voor de sporthal Claudius Civilislaan.

Er zijn zorgen geuit over mogelijke fouten in de aanbesteding en het gebrek aan zicht op een goede beheersing van de lopende en nieuwe projecten. De raad vindt het onacceptabel dat projecten niet of onvoldoende worden beheerst en twijfelt of de door het college voorgestelde maatregelen afdoende zijn.

De Rekenkamer Vlaardingen is verzocht om een onderzoek te starten naar de aansturing en projectbeheersing bij aanbestedingen van sportlocaties. Het onderzoek zal zich richten op het project sporthal Claudius Civilislaan en moet leiden tot aanbevelingen voor een betere borging van sport gerelateerde projecten binnen de gemeente. De raad verwacht zo spoedig mogelijk een rapportage over de bevindingen en aanbevelingen. De kosten voor dit onderzoek zullen ten laste komen van het griffiebudget.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *