WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ONS.VLAARDINGEN VOOR ASIELPLAFOND DOOR DRUK OP VOORZIENINGEN

VLAARDINGEN- De partij ONS.Vlaardingen wil meer duidelijkheid en cijfers van het stadsbestuur over de impact van de huisvesting van vluchtelingen op de gemeentelijke voorzieningen. Het stadsbestuur beweert dat de huisvesting van Oekraïners invloed heeft op de (potentiële) opvang van asielzoekers (‘Wat Vlaardingen betreft beïnvloedt de opvang van ontheemde Oekraïners de (mogelijke) opvang van asielzoekers’) in het kader van de nog te bespreken Spreidingswet. ONS.Vlaardingen ging ervan uit dat het opnemen van de Oekraïners inhield dat Vlaardingen geen extra asielzoekers hoefde op te vangen, maar het antwoord van het stadsbestuur, vooral de zin ‘wat Vlaardingen betreft’, lijkt dit niet duidelijk te bevestigen. Frans Hoogendijk (ONS): ‘Kunnen we deze bevestiging alsnog officieel krijgen? Zo nee, wat zijn daarvoor de redenen?’

In reactie op eerdere vragen van ONS.Vlaardingen over de mogelijke invoering van een asielplafond, zegt het stadsbestuur dat het bij het bouwen van nieuwe woningen en bij het maken van bevolkingsprognoses rekening houdt met de druk op voorzieningen (zoals scholen en huisartsen). ‘Vlaardingen stelt daar voorlopig geen plafond aan.’ Hoogendijk: ‘ONS.Vlaardingen ziet echter wel een asielquotum als een nuttig instrument om de druk op de voorzieningen te beheersen. Het college houdt rekening met de belasting van de voorzieningen, zou er dan sprake zijn van een specifiek aantal mensen dat als ’te veel’ wordt beschouwd voor deze voorzieningen? Zo ja, welk aantal is dit en in welke termijn zou dit aantal worden bereikt als de huidige groei zich voortzet? Als er geen vastgesteld maximumaantal is, zouden we graag vernemen welke maatregelen het college treft om ervoor te zorgen dat de druk op de voorzieningen niet buitensporig wordt.’

3 gedachten over “ONS.VLAARDINGEN VOOR ASIELPLAFOND DOOR DRUK OP VOORZIENINGEN

  1. De geitenwollensokkenbrigade boort een nieuwe bron aan, Gaza en Israël. Kunnen ze hun oorlog hier voortzetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *