WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OOK IN 2024 RUIM TON VOOR AANPAK GEVELS BROERSVEST SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Broesvest in Schiedam krijgt ook in 2024 een financiële impuls van 105.000,- euro voor de verbetering van de straat. Dat is het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doet. Het gaat om hetzelfde bedrag dat al in 2023 uit de reserve Binnenstad was toegekend voor dit doel. Het college wil dit bedrag opnieuw reserveren voor 2024 en de gevolgen hiervan verwerken in de begroting van de gemeente. Dit voorstel volgt op het ‘Eindverslag inspraak Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Broersvest e.o. gemeente Schiedam 2023’, dat het college eerder deze maand heeft vastgesteld.

De gemeente heeft als doel om het historische aanzicht van de Broesvest te behouden en waar mogelijk te herstellen. Daarom verstrekt de gemeente subsidie aan de eigenaren van de panden in de straat, zodat zij hun gevels kunnen opknappen. Aan de oostkant van de Broesvest staan verschillende panden die beeldbepalend zijn voor de straat. Deze panden dateren uit de eerste helft van de vorige eeuw. Aan de westkant van de Broesvest is de gevelwand minder eenduidig en bestaat deze uit een combinatie van kleine, individuele panden en enkele grotere appartementencomplexen, die niet allemaal van dezelfde kwaliteit zijn. De onderkant van de gevels aan beide kanten van de straat is voorzien van winkelpuien.

De Broesvest heeft onlangs al een opknapbeurt gekregen op de bus- en trambaan. De asfaltlaag op de rijbaan was aan vervanging toe en voldeed niet meer aan de eisen die de gemeente stelt. Ook de stoep aan de westkant van de Broesvest heeft onderhoud nodig. In 2024 zal de firma Voets Natuursteen starten met de werkzaamheden aan deze kant van de stoep. De firma zal de voegen tussen de stenen repareren en het straatwerk waar nodig verbeteren. De gemeente is echter niet van plan om de hele bestrating van de Broesvest te vernieuwen. Dat zou een erg dure ingreep zijn, die ongeveer 3 miljoen euro zou kosten. Bovendien zou dat afbreuk doen aan het historische karakter van de straat. De gemeente is van mening dat de huidige maatregelen genoeg zijn om de veiligheid en het comfort van de voetgangers te garanderen.

De Broersvest was in vroeger jaren een water rond de binnenstad. De Broersvest werd rond 1355 gegraven als een verdedigingsgracht voor het kasteel Huis te Riviere. De naam Broersvest komt van de Kruisbroeders, die een klooster hadden in de buurt van de gracht. In 1869 werd de Broersvest gedempt, omdat het water vervuild was en een gevaar vormde voor de volksgezondheid. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de Broersvest gemoderniseerd en kreeg het zijn huidige uiterlijk met winkels, de hoogbouw bij de Koemarkt en de passage.

Eén gedachte over “OOK IN 2024 RUIM TON VOOR AANPAK GEVELS BROERSVEST SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *