WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OPLEVERING HAVENKERK SCHIEDAM

Op vrijdagavond zal in een kort programma worden stilgestaan bij de restauratie van het gebouw. De heer Jos Laus, de adviseur bij de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel, zal een toelichting geven op de betekenis van het orgel en stadsorganist Arjen Leistra zal een korte bespeling verzorgen. In het programma wordt ook stilgestaan bij de mogelijke bestemming van het gebouw. Namens het stadsbestuur zijn wethouders Marcel Houtkamp en Alexander van Steenderen aanwezig.
Op vrijdagavond zal in een kort programma worden stilgestaan bij de restauratie van het gebouw. De heer Jos Laus, de adviseur bij de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel, zal een toelichting geven op de betekenis van het orgel en stadsorganist Arjen Leistra zal een korte bespeling verzorgen. In het programma wordt ook stilgestaan bij de mogelijke bestemming van het gebouw. Namens het stadsbestuur zijn wethouders Marcel Houtkamp en Alexander van Steenderen aanwezig.
SCHIEDAM- Vrijdagavond wordt de gerestaureerde Havenkerk aan de Lange Haven in Schiedam officieel opgeleverd met een besloten bijeenkomst. Op zaterdag is er een publieksprogramma, waarbij de kerk de gehele middag is geopend en er aansluitend door diverse organisten op het orgel wordt gespeeld. Het programma is samengesteld door Arjen Leistra.

Na een omvangrijke cascorestauratie – herstel van alle gevels, het dak en de toren – en een gedeeltelijke restauratie van het interieur – met name het hoofdgewelf en het bijzondere Maarschalkerweerdorgel uit 1875 – verkeert dit rijksmonument weer in een goede staat.

In 2010 werd de Havenkerk eigendom van de SRI met als doel het gebouw te restaureren en gereed te maken voor een nieuwe bestemming. Dit was noodzakelijk: de kerk uit 1824 verkeerde in een deplorabele toestand. Dankzij de inzet en bijdragen van diverse partijen, zijn de restauratiewerkzaamheden aan de Havenkerk begin dit jaar voorlopig afgerond.

Zie ook: Orgelconcerten Havenkerk Schiedam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *