WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OUDERENPARTIJ SCHIEDAM KLAAGT OVER WOONPLUS

SCHIEDAM- Verhuurder WoonPlus in Schiedam doet niets met terugbel-, of mailverzoeken, ook niet bij schrijnende gevallen, constateert de OuderenPartij Schiedam (OPS). De partij heeft zich het lot aangetrokken van een Schiedams huishouden dat in de problemen is gekomen door de hoogte van de huur, maar OPS vindt geen gehoor bij WoonPlus. De partij verzoek burgemeester en wethouders om de verhuurder tot de orde te roepen.

De OPS is naar eigen zeggen nu voor de tweede keer tegen een geval aan gelopen waar huurders door omstandigheden buiten hun schuld in een positie kwamen waarbij de hoogte van de huur problematisch is geworden. In dit geval zou het gaan om een huurder (met minderjarig kind) in een rijtje woningen waar latere huurders wel een lagere huur betalen.

Bij navraag is OPS gebleken dat niet overgaan tot huurverlaging een beleidskeuze is en geen wettelijk opgelegde verplichting. 

OPS: ‘Als deze huurder  huurverlaging krijgt en daardoor in aanmerking komt voor huurtoeslag hoeft deze huurder niet gedwongen te verhuizen en dat geldt natuurlijk ook voor het  in die wijk gewortelde kind. Daar het hier aantoonbaar een schrijnend geval betreft, is ook een mogelijke angst voor precedentwerking te verwaarlozen.’

‘Daar het College zich ongetwijfeld verantwoordelijk voelt voor alle Schiedammers en daarnaast een hechte relatie met WoonPlus  heeft, is het College  bij uitstek de instantie, gewone raadsleden lukt het in ieder geval niet, om WoonPlus  op zijn maatschappelijke verantwoording te wijzen.’ 

‘Uiteraard betreurt de OuderenPartij Schiedam dat dit nu deze weg moet, maar deze weg is door anderen opgedrongen.’

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 gedachten over “OUDERENPARTIJ SCHIEDAM KLAAGT OVER WOONPLUS

 1. Geachte meneer mevrouw

  Ik ben door Woonplus uit mijn vorige huis uit getreiterd

  Maar schijnbaar toen ze me dit huis gaven

  Vonden ze het fijn om door te blijven treiteren

  Inmiddels heb ik al enkele keren voor woonplus gestaan
  Netjes voor het hek

  Inmiddels zit ik al anderhalf jaar in terreur leugens en dreigementen

  Van hun advocaat Dibbets

  Morgen 12-12-2023in de
  Middag sta ik daar weer
  Ik sta er niet alleen voor mij zelf
  Maar voor alle mensen die dit ook mee maken

  Niets doen is geen optie

  Vriendelijke groet mevrouw Bouwhuizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *