WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

PROCEDURE BOMENKAP SCHIEDAM NIET OPTIMAAL

SCHIEDAM- Door het naderde broedseizoen per 15 maart is haast gemaakt met de kap van honderdachtenzestig bomen op en rond het voormalige voetbalveld van VV Kethel Spaland in Schiedam. Vrijwel direct nadat de bezwaren van omwonenden, milieuorganisaties en de aannemer zijn afgewezen ging op 27 februari de kettingzaag in het hout.

“Als u mij nou vraagt, op de man af, vindt u dat nou een optimale gang van zaken, dan zeg ik heel eerlijk… nee”, erkent wethouder Marcel Hotkamp (D66). “ Ik zou denk ik geprobeerd hebben om wat meer tijd te laten zitten tussen het feitelijk kenbaar maken van het besluit, want dat is als het goed is op 24 februari bij de bezwaarmakers op de mat gevallen, en de start van het kappen van die bomen.”

Volgens de bewaarmakers is er veel mis met de communicatie en mogelijkheden van inspraak. Bij herhaling werden besluiten rond de bomenkap vrijwel direct na bekendmaking in werking gesteld. Ook ontbraken de nodige stukken voor behandeling bij de bezwaarschriftencommissie. Het wordt allemaal niet tegengesproken door de wethouder.

Toch zou in de uitvoering van de plannen wel degelijk rekening zijn gehouden met de bewaarmakers. Houtkamp: “ Aan de zuidwestkant van het projectgebied van de Schiedamse Meesters wordt een aantal bomen behouden. Ze worden wel een stukje kleiner gemaakt, maar ze blijven wel bestaan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *