WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

PSALMZANGEVENEMENT MAASSLUIS

MAASSLUIS – Op zaterdag 20 september 2014 organiseert de Commissie Orgelconcerten Groote Kerk Maassluis opnieuw het succesvolle psalmzangevenement ‘Zoals de vissers psalmen zongen’, dit keer
in het kader van ‘400 jaar Maassluis’. Kerkmusicus Arie Eikelboom geeft een muzikaal overzicht van vier eeuwen psalmen zingen. Het monumentale Garrelsorgel wordt bespeeld door de organist van de
kerk, Jaap Kroonenburg. De bezoekers worden ruimschoots in de gelegenheid gesteld mee te zingen: op ‘korte’, maar ook op ‘langzame’ wijze, zoals in de 18e eeuw. Aanvang 14.00 uur; toegang gratis.

Maassluis heeft, evenals sommige andere vissersplaatsen in Nederland, een roerige psalmgeschiedenis. Toen de Staten Generaal in een proclamatie van 1 oktober 1773 de invoering van de Nieuwe
Psalmberijming gelastten en het stadsbestuur van Maassluis besloot dat vanaf zondag 4 september 1774 deze nieuwe berijming voortaan ook in de kerk moest worden ingevoerd, brak er, toen men een jaar later ook nog eens overging tot het zingen op verkorte wijze, onder de Maassluis e kerkgangers – meest vissers – een ware opstand uit, die later als het ‘Maassluyse Psalmenoproer’ landelijke bekendheid zou krijgen.

Benieuwd hoe het verder ging? Wat de verschillen waren tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ toon? Laat u zich de 20e september door Arie Eikelboom begeleiden bij een tocht door vier eeuwen psalmzingen in de prachtige Groote Kerk, met zo’n heftig historisch verleden. En natuurlijk om te luisteren naar het spel en de begeleiding door Jaap Kroonenburg op het monumentale Garrelsorgel!

Grotere representanten en vertolkers van het vierhonderdjarige Maassluis zijn nauwelijks te vinden. In het (gratis) programmaboekje met de teksten van de te zingen psalmen, is ook het complete verhaal van het Psalmenoproer te lezen: Met naam en toenaam, welke maatschappelijke ontwrichtingen dreigden in het Maassluis van de 18e eeuw en hoe daarmee door de overheid werd omgegaan.