WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

RECTIFICATIE IN PERSBERICHT GEMEENTE SCHIEDAM

SCHIEDAM- Donderdagmiddag is het volgende persbericht verzonden door de gemeente Schiedam:

‘In de maand juni 2014 heeft de burgemeester van de gemeente Schiedam medegedeeld, en de gemeente Schiedam bevestigd, dat de uitkering van het wachtgeld aan oud-burgemeester Wilma Verver is stopgezet. Voor deze stellingen bestaat echter geen steun in de feiten. Het wachtgeld waarop Wilma Verver recht heeft is tot heden nimmer stopgezet en evenmin is gebleken dat Wilma Verver zich niet zou hebben gehouden aan de verplichtingen die verbonden zijn aan haar recht op wachtgeld.

Voorts zijn op 27 juni 2014 en 1 juli 2014 persberichten van de gemeente Schiedam uitgebracht waarin de onjuiste indruk is gewekt dat de gemeente beschikte over informatie dat het wachtgeld was stopgezet en dat stopzetting aan de orde is geweest.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft de gemeente Schiedam veroordeeld tot het rectificeren van deze, deels, niet onderbouwde, onduidelijke en onjuiste berichtgeving’.