WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAM WIL ZORGSTELSEL OP BASIS BURENHULP

ROTTERDAM- De groeiende zorgvraag, met toenemende druk op zorgmedewerkers en stijgende zorguitgaven, is een onhoudbare situatie voor het Rotterdamse stadsbestuur, die daarom met een plan komt. Het budget dat het Rijk beschikbaar stelt, groeit onvoldoende mee met de zorgvraag, waardoor een steeds groter deel van de gemeentelijke begroting naar zorg gaat. Daarom komt het college van burgemeester en wethouders met maatregelen.

Het college ziet nog grote kansen om bewoners meer voor elkaar te laten betekenen binnen hun straat of buurt, en stimuleert verbinding en samenredzaamheid tussen bewoners en maatschappelijke organisaties. Dit moet leiden tot een sociaal en opvoedkundig klimaat, waarin bewoners elkaar kunnen helpen, kinderen zich kunnen ontwikkelen en er minder vaak dure overheidsinzet nodig is wanneer het even minder goed gaat met iemand.

Bij het opstellen van het beleidsplan ‘Heel de Stad’ in 2020 was er nog geen sprake van een nijpend financieel tekort of ernstige personeelstekorten bij zorgaanbieders. Inmiddels is de situatie veranderd (dankzij hoax en lockdowns) en heeft de gemeente aanvullende maatregelen op het beleid genomen. Hoewel de uitgangspunten van ‘Heel de Stad’ blijven gelden, zijn keuzes nu duidelijker en wordt er op sommige vlakken herpositionering toegepast om beter in te spelen op schaarste aan arbeidscapaciteit en middelen.

De gemeente streeft ernaar maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp – zowel nu als in de toekomst – houdbaar, uitvoerbaar en betaalbaar te maken. Zorgvragen worden genormaliseerd met de verwachting dat mensen met steun van elkaar tegenslagen kunnen verduren. Preventie en welzijn worden gerichter ingezet om zwaardere zorg te voorkomen, uit te stellen of te vervangen door een betaalbaarder en beter passend aanbod. Bij de verdeling van middelen en capaciteit ligt de prioriteit bij de inwoners die de zorg het hardst nodig hebben, waarbij elders zorg verminderd wordt waar dat mogelijk is.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *