WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAMSE BODEELHOUDERS TEGEN VERGROTE VERGUNNINGVRIJE RUIMTE

ROTTERDAM- Exploitanten van legale bordelen in Rotterdam zijn fel tegen de voorgestelde verruiming van de vergunningvrije ruimte voor zelfstandige prostituees. Deze verruiming zou onder meer het opheffen van het advertentieverbod voor thuiswerkende prostituees inhouden, die momenteel slechts eenmaal per 13 maanden mogen adverteren. Ondanks de geleidelijke afname van het aantal vergunde bedrijven in Rotterdam, is er volgens de gemeente geen sprake van schaarste.

De legale seksindustrie, die al te lijden had onder de gevolgen van de lockdowns en de beperkte financiële steun van de overheid, vreest dat deze veranderingen hun zaken nog verder zullen schaden. De klandizie is al teruggelopen en ondernemers ervaren moeilijkheden om prostituees te vinden die bereid zijn om in hun bedrijven te werken. De vrees bestaat dat de mogelijkheid voor prostituees om vanuit huis te werken deze trend zal versterken, waardoor zij nog minder geneigd zullen zijn om in de vergunde sector te werken.

Een tweede punt van zorg is de wens van sommige prostituees om met meerdere collega’s samen te werken op één locatie. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt een dergelijke situatie echter gezien als bedrijfsmatige en vergunningplichtige exploitatie, wat niet vanuit een woning mag plaatsvinden. Hoewel er mogelijkheden zijn om een vergunning aan te vragen voor een seksbedrijf, zijn er in andere gemeenten nog geen voorbeelden bekend van prostitutie in coöperatieve vorm. De gemeente Utrecht experimenteert wel met dit concept, maar tot nu toe hebben zich geen gegadigden gemeld.

De gemeente Amsterdam onderzoekt daarnaast de mogelijkheid voor prostituees om flexibel werkplekken te huren, zoals in ‘love hotels’. Dit zou een nieuwe vergunningplichtige exploitatievorm zijn.

Ook de gemeente Rotterdam ziet mogelijkheden voor het toepassen van uurhuur binnen de huidige vergunde bordelen, waarbij een prostituee zelf online klanten werft en deze ontvangt in een ruimte die de prostituee huurt van een exploitant. Dit systeem is in de jaren ‘90 bedacht door de Vereniging Erkende Relaxbedrijven (legale bordeelhouders), in een poging om onder de belastingplichtig uit te komen en alle fiscale verantwoordelijkheden bij prostituees te leggen. Ook zou het mogelijkheden bieden om illegale buitenlandse prostituees aan het werk te houden in legale bordelen. Verschillende leden van de VER zijn in het verleden in de problemen gekomen door het werken met illegalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *