WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SAMENWERKING ROND SCHULDHULPVERLENIG SCHIEDAM

WOT 1SCHIEDAM- Het stadsbestuur van Schiedam zet in op meer samenwerking tussen de wijkteams en de sociale diensten om beter in te spelen op de schuldenproblematiek onder Schiedammers.

De wijkondersteuningsteams (WOT’s) in Schiedam hebben in de elf  maanden dat ze actief zijn in de wijk, de indruk bevestigd gekregen dat, onder de bewoners met een zorgvraag, de problematiek rond schulden en daarmee de financiële problemen groot zijn.

De WOT’s ondersteunen onder meer de bewoners bij het inzichtelijk maken van de financiële situatie en het eigen dossier. Ook wordt gewerkt aan de gedragsverandering.

Schiedam streeft ernaar om per 1 januari volgend jaar de samenwerking met het participatiebedrijf Stroomopwaarts (de voormalige sociale dienst) en de WOT’s te verstevigen door verdere actieve samenwerking. Het college bemerkt dat de nabijheid en laagdrempeligheid van de WOT’s bij de vragende bewoner en tevens klant van Stroomopwaarts hierin een voordeel zijn.

Het college van B en W komt binnenkort met een raadsinformatie bijeenkomst met als thema schuldhulpverlening.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *