WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHATTING KOSTEN NIEUW ZWEMBAD EN SPORTHAL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De kosten voor de geplande vernieuwing van het zwembad, de toevoeging van een extra sporthal en verbeteringen in onderwijshuisvesting in Vlaardingen zijn uitsluitend gebaseerd op schattingen, zo blijkt uit de Voorjaarsnota van het stadsbestuur.

Hoewel de kans op vertragingen op korte termijn als beperkt wordt ingeschat, erkent het stadsbestuur dat de algemene vertragingen in de bouwsector, veroorzaakt door een gebrek aan capaciteit en langere procedures, op de lange termijn financiële gevolgen kunnen hebben, vooral met de huidige stijgende bouwprijzen.

De gevolgen van schattingen voor het budget kunnen aanzienlijk zijn. Wanneer de kosten voor projecten zoals stedelijke vernieuwing alleen op schattingen zijn gebaseerd, bestaat er een risico op kostenoverschrijdingen.

Als de werkelijke kosten hoger uitvallen dan geschat, moet het budget dit kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen van een stad of organisatie moet hier sterk genoeg voor zijn. Dit vermogen wordt getest wanneer schattingen niet overeenkomen met de werkelijke kosten. Slechte inschattingen kunnen leiden tot vertragingen en nog meer kosten, wat de planning en uitvoering van projecten beïnvloedt. Onnauwkeurige schattingen kunnen leiden tot verkeerde beslissingen die de financiële gezondheid van een project of organisatie kunnen schaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *