WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM HEEFT TOEZICHT KINDEROPVANG OP ORDE

SCHIEDAM- De Onderwijsinspectie heeft een positief oordeel over het toezicht op kinderopvang en peuterspeelzalen over 2014 door de gemeente Schiedam. Dit betekent dat Schiedam de zogeheten status A behoudt die het sinds 2011 heeft. En dat is goed nieuws voor ouders met jonge kinderen.
speeltuin De Inspectie Primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs onderzoekt ieder jaar het toezicht en de handhaving op de kinderopvang en peuterspeelzalen door gemeenten. Het landelijke beeld is dat de gemeenten en GGD’en hun wettelijke taken steeds beter uitvoeren en voldoen aan de gestelde normen.

Deze ontwikkeling, ook zichtbaar in Schiedam, is belangrijk voor ouders van jonge kinderen. Zij kunnen zich dankzij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LKRP) vooraf een oordeel vormen over de organisatie waaraan zij de zorg voor hun kroost toevertrouwen. Eén van de aspecten waarop het toezicht namelijk wordt beoordeeld, is de mate waarin gemeenten het LKRP actueel, juist en volledig houden. Dit openbare register, www.landelijkregisterkinderopvang.nl, bevat onder andere alle onderzoeksrapporten.

In Schiedam kunnen ouders erop vertrouwen dat de GGD elke kinderopvanglocatie en peuterspeelzaal onderzoekt. Dit gebeurt altijd onaangekondigd. Het rapport van de GGD kan ertoe leiden dat de gemeente besluit tot handelend optreden, het zogeheten ‘handhaven’.
Een ander aspect waarop de Inspectie gemeenten beoordeelt, is het tijdig behandelen van de aanvraag die een organisatie doet om geregistreerd te worden.

In 2015 voert de Inspectie een thema-onderzoek uit naar ‘beredeneerd niet handhaven’. Hierin richt de inspectie zich op de keuze en afwegingen van
gemeenten om in voorkomende gevallen af te wijken van het handhavingsadvies
van de GGD. Het is nog niet bekend of Schiedam wordt gevraagd aan dit onderzoek mee te doen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *