WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM KRIJGT WIJKBRANDWEERMAN

SCHIEDAM- De Veiligheidsregio Rotterdam stationeert per 1 september een zogenaamde wijkbrandweerman in Schiedam. Hij moet de verbindingsofficier zijn tussen de bewoners en de brandweer en ervoor zorgen dat de wijk nog veiliger wordt en de mensen bewuster van brandveiligheid.
patrick 61
Wanneer er in buurten of wijken bijvoorbeeld kleine evenementen worden gehouden, is de brandweer nu de laatste die wordt geïnformeerd of soms zelfs helemaal niet. Dat moet anders vindt de Veiligheidsregio, omdat de brandweer juist een rol kan spelen in het voorkomen van gevaarlijke situaties. Zo kan de buurtbrandweerman bijvoorbeeld voorkomen dat tijdens een evenement een straat volledig dicht komt te staan met kramen en de brandweer er in noodgevallen niet doorheen kan. Daarnaast is de wijkbrandweerman een eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners met vragen over brandveiligheid en meldingen over brandgevaarlijke situaties.

De wijkbrandweerman heeft de afgelopen maanden proef gedraaid in Rotterdam-IJsselmonde. Voor een voortzetting in de Jeneverstad is gekozen omdat Schiedam over relatief veel ouderen panden beschikt met dito risico’s.