WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM-NIEUWLAND ‘KRACHTWIJK’ AF

SCHIEDAM-  De aanpak van de Schiedamse wijk Nieuwland heeft succes gehad, zo vindt het huidige stadsbestuur (CDA, D66, PvdA, SP en VVD). Sinds vorige week is Nieuwland geen ‘Krachtwijk’ meer.  In de Eindmonitor (Wijk Actie Programma Nieuwland) schrijft het stadsbestuur dat Nieuwland inmiddels de meest gemêleerde wijk van Schiedam is, met op dit moment honderdachtenveertig verschillende nationaliteiten en etniciteiten (In 2007 waren dit er nog honderdzesendertig).

Uit de nota: ‘Rond de eeuwwisseling is de politieke keuze gemaakt voor een grootschalige herstructurering, omdat geconstateerd werd dat Nieuwland nog steeds worstelde met een grote instroom van ‘sociaal-economisch kwetsbare huishoudens’, terwijl ‘sterkere’ huishoudens, zodra de mogelijkheid zich voordeed, veelal de wijk de rug toekeerden. Deze grote herstructureringsplannen zijn echter – mede door de crises en daarmee gepaard gaande bezuinigingsopgaven – flink vertraagd, waardoor de instroom van sociaal-economisch kwestbare bewoners aan heeft gehouden.’
Van begin jaren ’50 tot eind jaren ’60 was Nieuwland een wijk die vooral werd bevolkt door jonge gezinnen uit de gegoede middenklasse. De huren waren voor die tijd zeer hoog waardoor de wijk de bijnaam ‘Hongerput’ kreeg. Directeuren, leraren en anderen beroepsgroepen behoorden tot de eerste bewoners van de wijk.

In de jaren ’70 werden in omliggende gemeenten op grote schaal eengezinswoningen gebouwd die een aanzuigende werking hadden op met name de hogere inkomens. Heel wat buitenlanders (toen nog gastarbeiders) deden in deze periode voor het eerst hun intrede in de wijk. Daarnaast verlieten met het ouder worden van de gezinnen veel kinderen het ouderlijk huis. Zo veranderde de samenstelling van de bevolking in de jaren ’70 drastisch, daalde het inwonertal van de wijk fors en was er sprake van een sterke vergrijzing. Het verval zette in.

Door de veranderingen in de bevolkingsopbouw was de wijk in sociaaleconomisch opzicht afgezakt van een topper in de jaren ’50 tot een gemiddelde wijk eind jaren ’70. Maar op dat moment was het nog geen probleemwijk. Dat veranderde begin jaren’80. Reden hiervan was dat de huren in de wijk naar verhouding steeds goedkoper werden waardoor de instroom groeide het aantal niet-Nederlandse gezinnen .

Tegen midden jaren ’80 werd duidelijk dat Nieuwland zich in een vrije val bevond.

In 2013 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de aanpak van de zogenaamde ‘Vogelaarwijken’ geen meetbaar resultaat heeft opgeleverd. In vier jaar tijd werd 1 miljard euro geïnvesteerd in diverse Nederlandse probleemwijken (waaronder Schiedam-Nieuwland), voornamelijk door de woningcorporaties. Uit het breed opgezette SCP-onderzoek bleek dat de verwachtingen van de in 2008 aangekondigde extra inspanningen niet zijn waargemaakt.

Eén gedachte over “SCHIEDAM-NIEUWLAND ‘KRACHTWIJK’ AF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *