WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM OP SCHOP VOOR HOEKSE LIJN

SCHIEDAM- Om de Hoekse Lijn om te bouwen van een trein- naar metroverbinding wacht Schiedam en aantal fysieke ingrepen. Allereerst wordt in Schiedam een aansluiting op het metronetwerk gerealiseerd en een nieuwe aansluiting op het landelijke spoor voor het goederenverkeer naar Vlaardingen. Hiervoor wordt in 2015 een nieuw bestemmingsplan gemaakt.
DSC00019
In het bestemmingsplan zal het gaan om -voor wat betreft de Schiedamse situatie- het aan elkaar koppelen van de Hoekse Lijn aan het Rotterdamse metronet. Hiertoe wordt het bestaande metroviaduct over de ’s Gravenlandseweg ter plaatse van het huidige NS-transformatorgebouw verlengd en verbreed. De twee bestaande metrokeer/opstelsporen op het viaduct worden zo omgevormd tot een ‘aantakspoor’. Het viaduct wordt aangesloten op een nieuw aan te leggen dijk (aarden baan). Deze aarden baan gaat in westelijke richting omlaag totdat deze aansluit op de bestaande Hoekse Lijn.

De andere fysieke ingreep in Schiedam betreft het realiseren van een goederenopstelspoor van 560 meter aan de noordzijde van het huidige tracé tussen de aftakking van het spoor naar Delft en de Parkweg inclusief realisatie van een nieuw te realiseren viaduct over de Parkweg. De noodzaak voor de aanleg van een goederenopstelspoor komt voort uit een wisseling van veiligheidsregime van het landelijke spoor van ProRail naar het metrospoor van de RET.

In de voorbereiding op het bestemmingsplan dient er ook een milieueffectrapportage te worden opgesteld. Als voorbereiding op deze rapportage wordt er een notitie gemaakt waarin de uitgangspunten, alternatieven en te onderzoeken aspecten voor het milieueffectrapport staan.
DSC00022
Op maandag 6 oktober 2014 is er een informatieavond in het Wijkcentrum aan het Dr Willem Dreesplein over het project Hoekse Lijn. Omdat het om een inloopavond gaat kunt u zelf bepalen wanneer u -tussen 19.00 en 22.00 uur- binnenloopt en over welk thema u meer informatie wenst. Leden van de projectorganisatie zijn aanwezig om de huidige plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie klik HIER.