WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM TEKENT VOOR WOONBEGELEIDING

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam en Woonplus Schiedam hebben maandag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin ze afspreken om intensiever te gaan samenwerken om mensen, die te maken hebben met meervoudige problemen, aan huisvesting te helpen. Namens de gemeente Schiedam tekende burgemeester Cor Lamers, voor Woonplus zette directeur-bestuurder Bob Venhuizen zijn handtekening.

Het gaat om tijdelijke begeleiding van mensen die aanlopen tegen een opeenstapeling van problemen: doordat hun financiën zijn ontregeld, neemt het aantal sociale contacten af. Soms speelt ook een verslaving of psychische problematiek een rol.
Deze vorm van wonen onder begeleiding is een kortlopend, maar intensief traject. Waar nodig zou actief worden ingegrepen bij het voeren van het eigen huishouden om uiteindelijk weer te komen tot zelfstandig wonen.