WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM VOOR NOODOPVANG 3 TOT 12 MAANDEN

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam kiest ervoor geen kortdurende crisisnoodopvang te bieden voor ‘vluchtelingen’. Wel heeft Schiedam zich bereid verklaard open te staan voor noodopvang (van 3 tot 12 maanden), maar het moment is nog altijd niet aangebroken om hierover uitgebreid met de betrokken bewoners te communiceren. Zo meent althans burgemeester Cor Lamers (CDA). De burgemeester heeft in een brief aan de gemeenteraad de laatste stand van zaken rond de eventuele opvang uiteen gezet.

Gemeenten die weigeren om vluchtelingen te huisvesten kunnen een boete krijgen. Omgekeerd komt er extra geld voor gemeenten die hun best doen om nieuwe huizen neer te zetten voor vluchtelingen (asielzoekers die volgens de IND in Nederland mogen blijven). Het kabinet wil zo voor elkaar krijgen dat er snel vijfendertighonderd woningen vrij komen voor mensen met een verblijfsvergunning. Zij hebben recht op een sociale huurwoning, maar daar zijn er niet genoeg van. Gemeenten kunnen snel huizen beschikbaar stellen door lege kantoren om te bouwen of door containerwoningen neer te zetten.
Gemeenten die weigeren om vluchtelingen te huisvesten kunnen een boete krijgen. Omgekeerd gaat er meer belastinggeld naar gemeenten die hun best doen om nieuwe huizen neer te zetten voor vluchtelingen (asielzoekers die volgens de IND in Nederland mogen blijven). Het kabinet wil zo voor elkaar krijgen dat er snel vijfendertighonderd woningen vrij komen voor mensen met een verblijfsvergunning. Zij hebben recht op een sociale huurwoning, maar daar
zijn er niet genoeg van. Gemeenten kunnen snel huizen beschikbaar stellen door lege kantoren om te bouwen of door containerwoningen neer te zetten.

GroenLinks Schiedam heeft als eerste en enige partij vanuit de gemeenteraad laten weten blij te zijn met de brief. De partij zegt het openbaar schrijven belangrijk te vinden, ‘omdat iedere Schiedammer over dit onderwerp op de hoogte moet zijn, omdat het zo’n ingrijpend onderwerp is’.

Lamers vindt dat het proces van de opvang zorgvuldig moet gebeuren, waardoor dit niet altijd in de openbaarheid zou kunnen. “In sommige gemeenten verloopt de opvang van vluchtelingen, om welke rede dan ook problematisch en soms hectisch, inclusief de discussies daarover. En we hebben in Schiedam gezegd we proberen daar op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. En dat betekent dat wij wel draagvlak creëren en zoeken bij maatschappelijke organisaties en bewonersverenigingen, daar hebben we ook al mee gesproken, maar wij kunnen pas echt naar buiten met een concrete zaak, een concrete locatie, een concreet verzoek als er ook een concreet plan is, maar het wachten is op het COA om te beoordelen of zij op het regioaanbod van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond willen ingaan. Daar zit ook een aandeel voor Schiedam in. En als dat licht op groen staat dan gaan we natuurlijk uitgebreid met de betrokken bewoners communiceren”, aldus Lamers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *