WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM WORSTELT MET FINANCIERING VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS

SCHIEDAM- Er wordt op het Schiedamse stadskantoor geworsteld met de financiering van de huisvesting voor vluchtelingen en asielzoekers. Wat het aanstaande kabinet betreft is de ‘Spreidingswet’ definitief van de baan, en gisteren heeft de PVV houwdegen Marjolein Faber aangewezen om orde op zaken te stellen, maar ondanks het gebrek aan een toegewezen budget voor vluchtelingen en asielzoekers in de algemene middelen, ziet het Schiedamse stadsbestuur de huisvesting en opvang nog steeds als een vaste taak, zeker zolang een demissionair kabinet de dagelijkse bestuurlijke taken blijft uitvoeren. De politieke onzekerheid van deze tijd is voelbaar.

De Zomernota van het Schiedamse stadsbestuur vermeldt al wel dat het nieuwe kabinet overweegt om de ‘Spreidingswet’ terug te draaien, maar omdat het stadsbestuur de huisvesting van vluchtelingen en de opvang van asielzoekers blijft beschouwen als een wettelijk onvermijdbare taak heeft men toch voorzieningen getroffen in de begroting om aan deze verplichtingen te voldoen.

Tegelijk blijft het stadsbestuur alert op de ontwikkelingen en staat klaar om het budget aan te passen indien de situatie daarom vraagt. Tot die tijd ligt de focus op het waarborgen van adequate opvang en ondersteuning voor degenen die zijn toegewezen aan Schiedam, terwijl wordt gezocht naar een financiële oplossing.

Met nog geen nieuw kabinet op het bordes, en de demissionaire regering aan het roer, voelt Schiedam de druk om deze kwestie zelfstandig aan te pakken. Voor de oppositiepartijen in de raad, die kritisch staan tegenover de huisvesting van vluchtelingen en de asielopvang, liggen er kansen bij de komende bespreking van de Zomernota.

3 gedachten over “SCHIEDAM WORSTELT MET FINANCIERING VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS

  1. Het huidige stadsbestuur probeert zich aan elke strohalm vast te houden om gelukzoekertjes van woningen te voorzien.
    Het is overduidelijk dat het nieuw aan te treden kabinet er andere gedachten over heeft. Hopelijk wordt Schiedam door het nieuwe kabinet ter verantwoording geroepen en gekort op allerlei zinloze projecten voor gelukzoekertjes en werkverschaffing.

    1. Met gelukszoekers werden immigranten bedoeld die naar Nederland komen in de hoop op een beter leven. Mensen die – ja, inderdaad – op zoek zijn naar geluk. Want Nederland is een fijn land om in te wonen. We hebben het fantastisch – alles is hier mooi en we zijn rijk. Of moeten gelukzoekertjes zich schamen om hierheen te komen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *