WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAMSE RAAD WORDT BIJGEPRAAT OVER NIEUW MATHENESSE

SCHIEDAM- De gemeenteraad van Schiedam zal eind mei worden bijgepraat over de toekomstplannen voor bedrijventerrein Nieuw Mathenesse. De exacte locatie van deze Raadsinformatieavond is momenteel nog onbekend.

Recentelijk hebben de ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok het terrein van de voormalige glasfabriek aan de Buitenhavenweg verworven. Het project, dat verdeeld is in vier deelgebieden, zal in twee fases worden ontwikkeld. De eerste fase omvat het noordelijke deel, inclusief het VROM-terrein, de oude glasfabriek, de Van Deventerdriehoek en het Distilleercluster. De tweede fase zal zich richten op de Gustoweg en de Nieuwe Maas.

De gemeente Schiedam heeft toegezegd 4.2 miljoen euro bij te dragen aan de woningbouwplannen op Nieuw Mathenesse. Deze cofinanciering is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een subsidie van 12 miljoen euro van het Rijk. Dit bedrag maakt deel uit van een grotere som van 1,5 miljard die door de rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld om gemeenten te ondersteunen bij het versnellen van infrastructuurprojecten voor nieuwe woningen. Dankzij deze financiële injectie kunnen de geplande 1200 woningen in Nieuw Mathenesse sneller toegankelijk gemaakt worden, waardoor een deel van de woningen eerder gebouwd kan worden.

In 2022 is een deel van de grond in Nieuw-Mathenesse, gelegen in de Gorzen, aanbesteed. Als eerste maatregel is toen ook een geheimhoudingsplicht opgelegd op alle gerelateerde documenten voor een periode van 10 jaar. Deze stap is genomen ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, met name betreffende de grond van de Deventerdriehoek Noord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *