WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCIDAM-SCHILDJE VOOR BABBERSMOLEN

babbersmolen05SCHIEDAM – De Historische Vereniging Schiedam heeft een ereschildje toegekend aan stichting De Schiedamse Molens. Zij hebben dit verdiend met hun inspanningen om de Babbersmolen weer in oude glorie te herstellen.

Sinds 1978 geeft de Historische Vereniging Schiedam het zogenaamde Scidam-schildje uit aan personen of organisaties die zich hebben ingezet voor de bescherming, het onderhoud en de restauratie van historische, of andere voor het Schiedamse stadsgezicht belangrijke panden. De Babbersmolen is alweer het zeventigste bouwwerk dat dit schildje aan de gevel mag dragen. Twee andere molens, te weten De Nieuwe Palmboom en De Walvisch zijn hem voorgegaan. De afbeelding op het schildje is ontleend aan een 17de eeuws tegeltje van twee engeltjes, die het stadswapen van Schiedam dragen.

Stichting De Schiedamse Molens is bijzonder vereerd met deze blijk van waardering. De Babbersmolen is door zijn ligging altijd een goed bewaard geheim geweest. In zijn slechtste dagen was er bovendien veel fantasie nodig om er nog een trotse poldermolen in te zien. Toch is dit rijksmonument erg bijzonder: met het bouwjaar 1710 is het de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. Daarnaast heeft de molen een ongebruikelijk scheprad dat door het water snijdt in plaats van schept. Na jaren van verval is het, samen met de inzet van vrijwilligers, fondsen en sponsors, uiteindelijk gelukt de Babbersmolen weer te laten draaien. Ook is de molenaarswoning in de molen hersteld zodat bezoekers een idee krijgen hoe een gezin er vroeger heeft geleefd.