WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SLUISWACHTERS GEZOCHT

DSC00009MAASSLUIS- Voor het op te richten sluiswachtersgilde ‘De Behouden Sluis’ worden nog vijwilligers gezocht. Zij moeten de nog te heropenen Monstersche Sluis bedienen voor de pleziervaart. Op donderdag 12 juni wordt er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor iedereen die sluiswachter wil worden.
De bediening van de sluis en van de bruggen over de vlieten zal plaatsvinden in de periode van mei/ oktober, gedurende de weekenden en bij evenementen. Voor de bediening van de sluis moeten tenminste twee sluiswachters aanwezig zijn die in het bezit zijn van een vaarbewijs en een marifoondiploma.
Bert de Reuver, voorzitter van de Stichting Monstersche sluis, zal tijdens de bijeenkomst informatie geven over de stand van zaken omtrent de gewenste heringebruikname van de sluis. Daarnaast zal het opleidingsplan om als sluiswachter te kunnen functioneren, worden besproken.

De bijeenkomst is om 19.30 uur in de kantine van Watersportvereniging Vlietland aan de Zuidvliet 117 Maassluis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@monsterschesluis.nl