WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SOCIALE WERKBEDRIJVEN TEKENEN IN MAASSLUIS VOOR SAMENWERKING

Groot aanbod voor de ondernemer
De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om de komende jaren op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Wij benutten hierbij elkaars kracht om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten en versterken tegelijkertijd de dienstverlening aan ondernemers in de regio en daarbuiten.
“Gezamenlijk bieden wij een fantastisch aanbod aan bedrijven uit de arbeidsmarktregio. We bieden meer capaciteit, kunnen sneller schakelen en hoeven eigenlijk nooit een ‘nee’ te verkopen aan ondernemers”, aldus Curfs. “Ondernemers kunnen op deze manier makkelijker hun steentje bijdragen aan de sociale opgave.”
De verklaring vormt een belangrijke stap in het creëren van betaalde banen voor mensen uit de regio. “Een eerlijke prijs, voor eerlijk werk. Daar staan wij voor.”

MAASSLUIS- Diverse wethouders ondertekenen, samen met de vertegenwoordigers van zes sociale werkbedrijven, de intentieverklaring ‘Strategische samenwerking tussen de sociale werkbedrijven in de regio Rijnmond’. De ondertekening vindt plaats tussen 09.30 en 11.00 uur in zaal Elbe van het Werkleerbedrijf Stroomopwaarts in Maassluis.

De werkbedrijven Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Robedrijf, Voorne-Putten Werkt, Webego, Promen en Stroomopwaarts MVS slaan de komende jaren de handen ineen om iedereen in de arbeidsmarktregio Rijnmond aan het werk te helpen. Zij benutten hierbij elkaars kracht en versterken tegelijkertijd de dienstverlening aan ondernemers in de regio en daarbuiten.

De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door de verantwoordelijke wethouders, vond plaats in het Werkleerbedrijf Maassluis van Stroomopwaarts MVS. De directie van de werkbedrijven maakten afspraken over hoe ze door samenwerking beter kunnen slagen in de opgave van de Participatiewet.

Werkbedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om het genereren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan werkzaamheden die binnen de werkbedrijven worden uitgevoerd. Daarnaast zijn we op zoek naar voldoende passende werkplekken bij private partijen. In deze gemeenschappelijke opgave zijn de werkbedrijven geen concurrenten, maar partners. “Doordat we beter samenwerken, kunnen we meer werk beschikbaar stellen aan mensen die zijn aangewezen op aangepast werk”, stelt Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts MVS.

 

 

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *