WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SP IN VERZET TEGEN SLUITING HUISARTSENPOST ERASMUS MC

ROTTERDAM- De SP-fractie in de gemeenteraad maakt zich zorgen over het plan om de huisartsenpost bij het Erasmus MC in Rotterdam te sluiten. De fractie vindt dat dit plan moet worden tegengehouden, omdat het belangrijk is dat er een huisartsenpost dichtbij de mensen is, die ze te voet kunnen bereiken. Theo Coşkun (SP) legt uit: ‘De marktwerking in de zorg zorgt ervoor dat er steeds minder zorg in de buurt beschikbaar is. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. De SP is al jaren tegen de marktwerking in de zorg, omdat we vinden dat zorg een recht is en geen handelswaar. We willen daarom zo snel mogelijk met de wethouder in gesprek gaan over de redenen achter het verdwijnen van de huisartsenpost Erasmus MC.’

De SP is een politieke partij die al jaren tegen marktwerking in de zorg is, omdat ze vinden dat zorg een recht is en geen handelswaar. Anderen vinden dat marktwerking leidt tot meer bureaucratie, ongelijkheid en verspilling in de zorg.

Marktwerking in de zorg is een systeem waarbij de overheid de zorgsector reguleert, maar ook ruimte geeft voor concurrentie tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgvragers. Het doel van marktwerking in de zorg is om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Marktwerking in de zorg is in 2006 ingevoerd in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *