WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SPAARPOT VAN 3,7 MILJOEN VOOR ‘NIEUWKOMERS’ MAASSLUIS

MAASSLUIS- Tijdens de commissievergadering van gisteravond is door de fractie van Forum voor Maassluis (FvM) kritisch geïnformeerd naar de bestemming van een bedrag van 3,7 miljoen euro dat in de Jaarstukken is opgenomen voor nieuwkomers. De som geld, beschreven als een egalisatiebudget door wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA), heeft tot vragen geleid over de precieze invulling en noodzaak ervan.

De omvang van het bedrag en de term ‘egalisatiebudget’ roept bij FvM de vraag op tot transparantie over hoe deze miljoenen precies zullen worden ingezet en welke activiteiten of programma’s hiermee gefinancierd zullen worden.

Het egalisatiebudget, een term die duidt op een reserve voor toekomstige uitgaven, is bedoeld om financiële stabiliteit te bieden voor kosten die verband houden met de integratie van nieuwkomers in de gemeente. De miljoenen, gestort door het Rijk, zijn gereserveerd voor uitgaven die over een jaar heen kunnen lopen, waarmee de gemeente Maassluis een voorziening treft voor deze doelgroep.

In Maassluis worden onder ‘nieuwkomers’ kinderen verstaan die recent in Nederland zijn aangekomen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Voor hen is speciaal onderwijs ingericht. Zodra een kind de Nederlandse taal voldoende beheerst, kan het doorstromen naar het reguliere onderwijs. Tot die tijd bieden schakelklassen een tussenoplossing.

De participatieverklaring, die volwassen ‘nieuwkomers’ moeten ondertekenen, maakt deel uit van het inburgeringsproces.

Eén gedachte over “SPAARPOT VAN 3,7 MILJOEN VOOR ‘NIEUWKOMERS’ MAASSLUIS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *