WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

START MACHINAAL NASCHEIDEN AFVAL

SCHIEDAM- Op 10 juni start een proef met het machinaal nascheiden van een deel van het Schiedamse restafval. De gemeente Schiedam en Irado willen hiermee onderzoeken welke mogelijkheden nascheiding biedt om tot hogere recyclingpercentages te komen. De in het restafval aanwezige kunststoffen, metalen en organische materialen kunnen deels worden teruggewonnen. Naar verwachting zorgt het nascheiden van afval als aanvulling op de afvalscheiding met het afvalbrengstation en de ondergrondse grondstoffencontainers voor nog hogere afvalscheidingpercentages.

DSC00022DSC00024Schiedammers gaan volgens de gemeente bewuster om met afval, daardoor kan dit steeds vaker worden benut als grondstof in plaats van het te verbranden. Dat zou goed zijn voor zowel het milieu als uw de portemonnee. Vooral de plastic, textiel, en gft (groente-, fruit- en tuinafval) zijn aanzienlijk meer gescheiden aangeboden. Het aanbod van plastic afval is zelfs bijna verdubbeld. Ook het aanbod van oud papier, dat de afgelopen jaren juist licht daalde, is toegenomen.

De invoering van het tweewekelijks inzamelen bij in laagbouwwijken eind vorig jaar heeft grote invloed gehad op de betere scheidingsresultaten. Zo blijkt uit de rapportage van Irado dat het aanbod van restafval via minicontainers met 20 procent is gedaald en het aanbod van gft met 14 procent is gestegen.

Met de kostenbesparing die de invoering van het tweewekelijkse inzamelen met zich meebracht heeft de gemeente geïnvesteerd in extra voorzieningen voor afvalscheiding. Er zijn 42 extra ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval geplaatst. Daarnaast hebben Irado, gemeente, verenigingen en scholen die al oud papier inzamelden, de handen in elkaar geslagen om de opbrengst van papier te intensiveren door inwoners minicontainers voor oud papier aan te bieden. In de wijken waar dit is gebeurd is de opbrengst op de eerste ledigingdag van de container verdubbeld.