WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STIJGING WONINGINBRAKEN WATERWEGGEMEENTEN

SCHIEDAM- Het aantal woninginbraken in gemeenten langs de Nieuwe Waterweg is gestegen. Dit blijkt uit de eerste Veiligheidsrapportage van de regio Rotterdam na de invoering van de nationale politie. Het gemiddelde aantal inbraken in de regio Rotterdam is vorig jaar licht gedaald, naar 11,3 per 1.000 inwoners, maar in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is sprake van een toename.
In Maassluis bijvoorbeeld is het aantal woningbraken per 1.000 inwoners gestegen van 9,5 in 2012 naar 10,7 in 2013.
Aan de hand van deze nieuwe rapportage van de Politie Eenheid Rotterdam kunnen de betrokken gemeenten vaststellen, hoe de veiligheid in hun eigen gebied zich ontwikkelt en kunnen zij vergelijkingen maken met de andere gemeenten in de regio.