WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STIJL NIEUWE WIJK VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De Buitenplaats Van Ruytenburch krijgt een fin de siècle sfeer en stijl: de periode tussen eind 19e en begin 20ste eeuw. Dat staat in het beeldkwaliteitsplan, waarmee de welstandscommissie bouwplannen kan toetsen. Het college van B&W heeft dit plan vastgesteld. Het college stelt daarnaast de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor De Buitenplaats Van Ruytenburch vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om deze nieuwe groene woonwijk met maximaal 200 woningen in het (middel)dure segment te realiseren.
Buitenplaats Van Ruytenburch 1
Voor de sfeer en stijl van de De Buitenplaats Van Ruytenburch dient ook de naastgelegen Oostwijk ter inspiratie, waar ambachtelijkheid en verfijning in de ornamentiek de woningen kenmerken. Dat zal in De Buitenplaats Van Ruytenburch ook zo zijn. Diverse architecten werken aan de nieuwe woonwijk en een ieder ontwerpt zijn eigen hedendaagse beeldentaal, gebaseerd op de fin de siècle. Asymmetrie valt daarbij op, maar bijvoorbeeld ook het ontwerpen van kroonlijsten, kozijnomkaderingen en aanbrengen van zorgvuldige detaillering. De architectuur verschilt per pand, waardoor iedere woning herkenbaar wordt. De woningen kunnen ten opzichte  van elkaar verspringen, net als bijvoorbeeld bij de woningen aan de Hofsingel het geval is. Op de grens van de voortuin met de openbare ruimte komt een sierhek, een gemetseld muurtje, een heg of een combinatie daarvan.

De appartementengebouwen in het gebied krijgen dezelfde sfeer en stijl als de grondgebonden woningen. Het appartementengebouw aan de kade (op het voormalige evenemententerrein) krijgt een andere uitstraling: dat hoort meer bij de architectuur van de Oude Haven, die gekenmerkt wordt door gemetselde pakhuizen.
In de openbare ruimte gaan groen, speelvoorzieningen en ook kunst de sfeer van een buitenplaats versterken. Bij de voormalige brandweerkazerne en watertoren komen parkjes. Het openbaar gebied is de verbindende factor in de wijk.

De Buitenplaats Van Ruytenburch wordt een duurzame wijk. Dat uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van duurzame materialen, het plaatsen van elektrische oplaadpalen voor auto’s en het benutten van zonne-energie. Vanuit de openbare ruimte wordt dit zoveel als mogelijk aan het zicht onttrokken. Dat geldt ook voor het parkeren: zowel de privé- als de collectieve parkeerplekken worden zoveel mogelijk met groen omgeven.

Het bestemmingsplan maakt in en bij de watertoren horeca en een terras mogelijk. In de voormalige brandweerkazerne maakt het bestemmingsplan bedrijfsactiviteiten, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en kantoren mogelijk. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. De meest genoemde zienswijze van bewoners betrof het maximaal mogelijke volume van het beoogde appartementengebouw op het voormalige evenemententerrein. De zorg was dat dit gebouw te veel schaduw op de bestaande bebouwing zou werpen. De gemeente heeft samen met de ontwikkelaar nogmaals kritisch gekeken en besloten het maximaal mogelijke volume te beperken door de vorm van het gebouw aan te passen en het gebouw anders te plaatsen, namelijk in het verlengde van de bestaande bebouwing aan de Hoflaan. Het komt op een halfverdiepte parkeergarage en krijgt maximaal zes bouwlagen.
De Buitenplaats Van Ruytenburch ligt aan de rand van ’t Hof en het Oranjepark en op loopafstand van het historische stadscentrum. De Buitenplaats Van Ruytenburch wordt stapsgewijs in deelgebieden ontwikkeld. Nog niet bebouwde deelgebieden krijgen een tijdelijke bestemming, zoals op dit moment stadslandbouw. Samen met ontwikkelaar Heijmans en met architecten maken bewoners een plan voor hun gebied en woning. Binnen een deelgebied is een mix van woningtypes mogelijk, zoals eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, patiobungalows, vrijstaande woningen, woningen op vrije kavels en appartementen.

Begin maart 2014 organiseerde Heijmans de eerste informatiebijeenkomst voor potentiële kopers. In woonworkshops ontwikkelden belangstellenden mee en in de zomer van 2014 zijn de eerste verkoopgesprekken gestart en reserveringsovereenkomsten getekend.