WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STIL ASFALT MARATHONWEG VLAARDINGEN

Asvalt 2VLAARDINGEN- De hele Marathonweg inVlaardingen-West wordt nog dit jaar voorzien van stil asfalt. Op het weggedeelte bij het Centrum voor Preventie en Herstel, tussen de Marnixlaan en de Ary Koplaan, is hiermee al goede ervaring opgedaan. Hierdoor wordt nu ook de rest van de Marathonweg voorzien van dit stille asfalt. Er wordt nog onderzocht of een groenblijvend geluidscherm geplaatst kan worden op de berm tussen de Floreslaan en de Marathonweg.

Rijkswaterstaat gaat de A20 verbreden bij de aanleg van de Blankenburgverbinding, tussen 2018 en 2022. Tegelijkertijd zal het kruispunt Marathonweg – Westlandseweg – A20 heringericht worden. De belangrijkste onderdelen zijn het verleggen van de afrit vanuit Maassluis en het aanbrengen van extra voorsorteervakken.

Het vroegere terrein van VV Fortuna en CION wordt gesplitst in twee delen: ten noorden en ten zuiden van het Fortunapad. Op het zuidelijke deel zullen woningen worden gebouwd. Daar worden nu de plannen voor ontwikkeld. Het gaat om ongeveer 90 laagbouwwoningen en ongeveer 30 appartementen op de hoek met de Floris de Vijfdelaan. De bouw zal tussen 2018 en 2021 plaatsvinden.  Voor het noordelijke deel wordt gedacht aan een bedrijventerrein, maar hiervoor zijn nog geen plannen in ontwikkeling.

Na 2021 worden maatregelen aan de kruispunten met de Floris de Vijfdelaan / Billitonlaan en met de Marnixlaan uitgevoerd. Het gaat dan om het aanleggen van extra rijstroken en voorsorteervakken  en het aanpassen van de verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *