WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STROOMOPWAARTS SCHIEDAM IS UITDEELPOST LEEFGELD OEKRAÏNERS

SCHIEDAM- Voor Oekraïners die in Schiedam verblijven is een wekelijks spreekuur ingesteld bij Stroomopwaarts aan de Broersvest. Daar kunnen de asielzoekers zich melden voor het aanvragen van leefgeld. Vorige week ontving Stroomopwaarts op deze manier 40 aanvragen. De gemeente Schiedam heeft al 900.000 euro in de pot gestort voor het uitkeren van het leefgeld aan Oekraïners.

Via de reguliere kanalen zoals websites van Stroomopwaarts en de gemeente wordt geprobeerd de Oekraïners te benaderen. De gemeente Schiedam heeft de indruk dat de meeste Oekraïners ook via het eigen netwerk goed op de hoogte zijn van de beschikbare voorzieningen.

Om in aanmerking te komen voor leefgeld is het een voorwaarde dat de Oekraïners bij de gemeente staan ingeschreven. Oekraïners die bij particulieren verblijven moeten zelf het initiatief nemen om leefgeld aan te vragen. Vanwege privacyredenen is het niet toegestaan de persoonsgegevens proactief te delen tussen gemeente en Stroomopwaarts.

Zoals ook geldt voor de opvang van asielzoekers van het COA, betreft de hoogte van het leefgeld circa 60 euro per week per persoon. De toelage voedsel is 46,97 euro per persoon en de toelage voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is 12,95 euro per week per persoon. Het gaat hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als minderjarigen. De grootte van het gezin heeft geen invloed op de hoogte van deze toelage.

De gemeente Schiedam controleert vrijwel niet bij de inschrijving van Oekraïners in het bevolkingsregister. Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in het bevolkingsregister op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Daarbij hoeft de gemeente geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Evenmin hoeft de gemeente te onderzoeken of te inventariseren welke verblijfsrechtelijke status precies op deze Oekraïense burgers van toepassing is. De gemeente hoeft ook niet te controleren wanneer de Oekraïner de grens van Oekraïne is overgestoken. Deze datum heeft geen invloed op de mogelijkheid om te worden ingeschreven als ingezetene in het bevolkingsregister.

Eerder werd al bekend dat Oekraïners geen asielprocedure doorlopen van het COA. Dit betekent dat hun vluchtverhalen op geen enkele manier zijn gecontroleerd.

3 gedachten over “STROOMOPWAARTS SCHIEDAM IS UITDEELPOST LEEFGELD OEKRAÏNERS

 1. Het is de MVS-gemeenten net zo min toegestaan gegevens van MVS-burgers te delen met Stroomopwaarts MVS omdat hier voor elke wettelijke regeling ontbreekt. Stroomopwaarts MVS is immers een onwettelijk samenwerkingsverband.

  Dat is de reden dat deze MVS-burgers door Stroomopwaarts MVS met list en bedrog ‘worden bewogen’hun prive-gegevens zelf gepretendeerd ‘vrijwillig’ met Stroomopwaarts MVS te delen….

 2. Volgens de akte van oprichting zou Stroomopwaarts MVS een Openbaar Lichaam zijn, d.w.z. een zelfstandig bestuursorgaan. Een dergelijk zelfstandig bestuursorgaan heeft ook rechtspersoonlijkheid. Stroomopwaarts MVS is volgens de akte van oprichting echter geen Openbaar Lichaam en zelfs geen bestuursorgaan an sich.

  Een nieuw Openbaar Lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uitsluitend totstand komen bij gezamenlijk delegatiebesluit waarbij zowel de betrokken gemeenteraden als colleges van b&w integraal wettelijke bevoegdheden overdragen aan het daarmee te bewerkstelligen nieuwe Openbare Lichaam.

  Bij de akte van oprichting Stroomopwaarts MVS is echter geen sprake van een gezamenlijk delegatiebesluit maar doet men net alsof. De inbreng van de burgemeesters staat namelijk voor niet meer dan een drietal afzonderlijke machtigingen om de afzonderlijke gemeenten in-rechte te vertegenwoordigen in civiele gedingen en verder zijn er een drietal afzonderlijke machtigingen strekkende tot het voeren van verweer als bezwaar/beroep is ingesteld tegen een primair besluit/secundair besluit in een dus bestuursrechtelijke procedure.

  Elke machtiging strekkende tot proces-vertegenwoordiging dient te worden voorafgegaan door een op een specifieke casus toegesneden proces-beslissing. Een algemeen procesbesluit is uiteraard wettelijk uitgesloten en daarmee dus ook een algemene machtiging. Uitsluitend een natuurlijk persoon kan worden gemachtigd en zeker geen rechtspersoon als Stroomopwaarts MVS.

  Het om kennelijk moverende redenen door elkaar husselen van algemene ‘civiele’- en ‘bestuursrechtelijke’ machtigingen in het kader van voorgenomen misdrijven is uiteraard ook wettelijk uitgesloten en met dergelijke machtigingen kan zeker geen gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wgr worden getroffen. In onderlinge samenhang bezien kan gesteld worden dat de 6 afzonderlijke machtigingen staan voor strafbare voorbereidingshandelingen en het willens en wetens vormen van en deelneming (‘participatie’) in een criminele organisatie ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’, waarvan akte!

  Stroomopwaarts MVS is formeel juridische slechts een door drie private deelnemers opgericht bedrijf en tot niks bevoegd totdat deze rechtspersoon zich registeert bij de Kamer van Koophandel/Handelsregister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *