WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WIJZIGING GRONDUITGIFTE SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het stadsbestuur van Schiedam wil de mogelijkheden vergroten om grond uit te geven in eigendom. Tot nu toe was uitgifte in erfpacht het meest gangbaar. In het voorstel, dat binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, wordt uitgifte in eigendom de standaard voor particulieren. Onder voorwaarden komt eigendom van grond nu ook binnen bereik van bedrijven. Schiedam komt hiermee tegemoet aan de vraag vanuit de samenleving.

Wethouder Marcel (rechts in beeld): “Voor woningeigenaren was het op enkele uitzonderingen na sinds 2005 wel al mogelijk om erfpacht om te zetten in eigendom. Nieuw is dat we het woningeigenaren nu mogelijk maken om grond direct in eigendom te verwerven. Voor veel mensen is dat aantrekkelijker en in veel gevallen ook eenvoudiger. Het was bovendien ook een belangrijke afspraak die de coalitiepartijen vorig jaar met elkaar hebben gemaakt bij de vorming van het college.”
Wethouder Marcel (rechts in beeld): “Voor woningeigenaren was het op enkele uitzonderingen na sinds 2005 wel al mogelijk om erfpacht om te zetten in eigendom. Nieuw is dat we het woningeigenaren nu mogelijk maken om grond direct in eigendom te verwerven. Voor veel mensen is dat aantrekkelijker en in veel gevallen ook eenvoudiger. Het was bovendien ook een belangrijke afspraak die de coalitiepartijen vorig jaar met elkaar hebben gemaakt bij de vorming van het college.”

Op bedrijventerreinen wordt uitgifte in eigendom of conversie naar eigendom onder strikte voorwaarden op verzoek mogelijk. Hoewel gronduitgifte in eigendom of conversie naar eigendom vanuit het beleid in het verleden niet werd toegestaan, werd dit in de praktijk incidenteel op basis van goede argumenten alsnog mogelijk gemaakt. De uitgangspunten die ten grondslag lagen aan deze beslissingen waren niet altijd op voorhand consequent, transparant of consistent.

In het nieuwe voorstel beoordeelt het college ieder afzonderlijk verzoek tot eigendom op een transparante wijze door dit te toetsen op vier criteria. Zo wordt willekeur voorkomen. In de beoordeling van een verzoek tot eigendom op bedrijventerreinen zijn vier criteria leidend: werkgelegenheid, passend binnen het profiel of programma van het gebied, passend binnen het beleid voor bedrijventerreinen en de financiële houdbaarheid. Het college werkt deze criteria verder uit als beleidsregels in subcriteria per bedrijventerrein. Hierbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met herstructureringsgebieden en bedrijventerreinen in de rivierzone.

Het nieuwe beleid is vastgelegd in de Kadernota Grond 2015 die binnenkort op de agenda van de gemeenteraad staat. De Kadernota Grond 2015 zet in op samenhang, doelmatigheid en duidelijkheid. Samenhang omdat drie beleidsnota’s worden samengebracht in één kaderstellende nota. Doelmatigheid omdat maatwerk mogelijk wordt en duidelijkheid omdat grondbeleid consequent, transparant en consistent moet zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *