WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STRIJDBIJL BEGRAVEN SPORTPARK A4 SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam heeft besloten een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met aannemerscombinatie A4All inzake de schade aan Sportpark Willem-Alexander. De arbitrageprocedure is daarmee van tafel. Het besluit omvat meerdere belangrijke stappen.

Allereerst wordt de aansprakelijkheidsstelling jegens Rijkswaterstaat ingetrokken. Advocatenkantoor Van Cassel heeft de opdracht gekregen om de arbitrageprocedure, die deze week zou starten, definitief in te trekken. Daarnaast wordt de voorziening ‘herstelkosten voorterrein sportpark Willem Alexander’ in de jaarrekening 2023 vrijgelaten. Een brief over de vaststellingsovereenkomst wordt naar de gemeenteraad gestuurd. Tot slot wordt er geheimhouding opgelegd op de adviesnota, de vaststellingsovereenkomst inclusief bijlagenboek en inschatting vergunningsprocedures, op grond van de Gemeentewet.

Eind 2018 startten de gemeente en Rijkswaterstaat een juridisch proces bij de Raad van Arbitrage tegen A4All, de bouwer van Sportpark Willem Alexander. De eis was dat A4All alle gebreken zou herstellen, ondersteund door een dwangsom.

Uit onderzoek bleek dat er aanzienlijke schade was ontstaan, waaronder verzakkingen, sinkholes, en gebreken aan de parkeerluifels, hekwerken, ballenvangers en trappen. Deze gebreken beïnvloedden de toegankelijkheid en veiligheid van het sportpark.

De gemeente en Rijkswaterstaat eisten dat A4All alle gebreken zou herstellen. Indien herstel niet mogelijk was, werd een schadevergoeding gevorderd. Het overleg met A4All verliep echter zeer moeizaam.

Met de nieuwe vaststellingsovereenkomst hopen de betrokken partijen een einde te maken aan de langdurige juridische strijd en de weg vrij te maken voor herstel en verbetering van het sportpark.

4 gedachten over “STRIJDBIJL BEGRAVEN SPORTPARK A4 SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *