WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SYMPOSIUM MONSTERSCHE SLUIS MAASSLUIS

MAASSLUIS- Om te bepalen wat er allemaal moet gebeuren om de Monstersche Sluis in Maassluis weer open te stellen organiseert de stichting achter het plan binnenkort een symposium. Onder andere Gedeputeerde van de provincie Zuid Holland Han Weber, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland Arie van den Berg, mevrouw Mai Elmar, Directeur cruise Terminal Rotterdam en Manita Koop, Directeur Randstaat Waterbaan hebben toegezegd hierbij aanwezig te zijn.
p8
Onderwerp van gesprek is de rapportage van de deze zomer uitgevoerde conditietest van de Monstersche Sluis onder leiding van Professor ir.Jan Stuip. Het symposium vindt plaats op 22 oktober.

De sluis kan een kanshebber zijn om een nieuwe rol te spelen in de ontwikkeling van het Westland en Midden-Delfland, als toegang tot de groene kern van de metropool Rotterdam-Den Haag. De stichting wil dit bereiken door de sluis te restaureren, zodat de kleine scheepvaart hier weer gebruik van kunnen maken.

Aan de hand van de uitkomsten van het rapport wil de Stichting sponsoren benaderen zodat de werkzaamheden die aan de sluis moeten gebeuren betaald kunnen worden. Daarnaast voert de stichting diverse acties zoals de verkoop van Monstersche Sluis Bier, wijn en thee.

Inmiddels heeft zich een groep van vrijwillige sluiswachters aangemeld. Deze sluiswachters krijgen een opleiding waaraan een examen is verbonden, zodat zij de sluis veilig en deskundig kunnen gaan bedienen. De opleiding start in oktober.
Monstersche Sluis 1
Maar de stichting Monstersche Sluis zal allereerst aanstaande zaterdag met een kraam op de Monstersche Sluis aanwezig zijn om voorlichting te geven over de laatste stand van zaken en over haar doelstelling om deze sluis als historisch monument in 2015 weer in werking te stellen.